18. juli 2017

Handelsbetingelser

Vilkår: Handels- samt Forretningsbetingelser
Generelle oplysninger om virksomheden:
Virksomhedens juridiske navn: BallonService v/Peter Berggreen
Virksomhedens kaldenavn: BallonService
Selskabsform: Enkeltmandsvirksomhed
Adresse: Øverødvej 88 – 2840 Holte
Telefon: +4528344000
Officiel e-mail adresse: peter@ballonservice.dk
Officiel webadresse: www.ballontime.dk
CVR nr.: 17102168

1. Gyldighed
Salgs- og leverings betingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.

3. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder.
Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

4. Pris
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.
Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valu­takurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5. Betaling
BallonService fremsender faktura der kan betales kontant, via bankoverførsel eller med betalingskort via nettet.
Er du offentlig institution kan du betale via EAN nummer.
Ved bestilling af varer med tryk betales 100% af endelig faktura ved godkendelse af artwork.
Vi trykker ikke før denne betaling er indgået på vores konto.

Risikoen for købte varer på BallonService overgår til Køber på leveringstidspunktet.

Handel med betaling via EAN-nummer/ elektronisk faktura
Er du offentlig institution har du mulighed for at betale via EAN-nummer. Kort efter bestilling vil din faktura blive indscannet og fremsendt elektronisk. Betalingsfristen vil være 30 dage fra bestillingsdagen.
Kort efter bestilling vil du modtage en mail med en faktura, hvorefter du skal bankoverføre beløbet til vores bankkonto Reg.nr: 2597 Kontonr: 4392950538

Tjek af din oplyste CVR.NR:
For at minimere svindel på BallonService gælder det for alle bestillinger, som overstiger et større beløb, som fastsættes af BallonService at du kan blive bedt om at fremvise registeringsbevis  pr. e-mail eller fax. Dette inden vi kan afsende din ordre. Dette er desværre en forholdsregel, vi er tvunget til at tage.
Generelt:
Faktura er Køber i hænde max. 10 dage efter levering.
Fakturagebyr kr. 20,- ex. moms for virksomheder
Fakturagebyr kr. 40,- ex. moms for offentlige myndigheder.

5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste ret­tidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
5.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.
5.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at be­regne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med Nationalbankens officielt fastsatte udlånsrente plus 7 %, samt rykkergebyr på kr. 100,-
5.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfor­dringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold
6.1. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 15.
6.2. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.
6.3. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

7. Levering
7.1 Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
7.2. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsæt­telse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgersforhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
7.3. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til an­svarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.4. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

8. Emballage
8.1. Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.
8.2. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

9. Produktinformation
Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af sælger for eller ef­ter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.
Tekniske produktdata angivet på BallonService fra producenten eller BallonService er angivet uden forbindende, dvs. disse er kun vejledende. BallonService bestræber sig på at holde disse korrekte og opdaterede, men kan ikke holdes til ansvar herfor. Køber har selv ansvaret for udvælgelsen af ydelsen og for opnåelse af det ønskede resultat med købet.
Dokumentation og vejledning
Alle varer indeholder danske (minimum nordiske) brugervejledninger og følger leverancen fra BallonService.  BallonService indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Alle varer på BallonService er omfattet af 2-årig reklamationsret iflg. købeloven uden forbehold. Dette sikrer dig det bedste udgangspunkt iht. producentens officielle garanti og autoriserede service

10. Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

11. Mangler, ombytning og reklamation 
Købelovens mangels regler kan finde anvendelse på varekøb.
Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
B2B kunde er der 3 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen sendes til:
BallonService
Øverødvej 88
2840 Holte

Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.
Hvis Køber ønsker at ombytte en vare, skal Køber give BallonService besked indenfor rimelig tid.

12. Retur- og fortrydelsesret
Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.
Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse.
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved peter@ballonservice.dk eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores fortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du HER og medsendt dine varer
Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage,

Der er ingen returret på produkter der er bestilt med speciel design eller ønsker

Husk at udfylde retursedlen med alle informationer og vedlæg den i pakken. Er retursedlen ikke medsendt, kan vi ikke behandle din returordre. BEM.: Datoen for modtagelse for returseddel er dato for modtagelse retur (30 dags returregel) – Find din returseddel her

Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. kr.: 50 .- kr
Fortrydelse af en del af købet
Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt under én ordre.
Bemærk, at du ikke får leveringsomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.*
Erhvervskunder – B2B (Business to Business):
Der er ingen returret på produkter der er bestilt med speciel design eller ønsker, samt produkter der er indkøbt til videresalg, medmindre andet er skriftligt aftalt.
Returnering generelt:
Der er ingen returret på specielt fremstillede produkter som ordensbånd med egen tekst og varer der sælges i metermål, balloner med eget logo og andre specialfremstillede produkter.

Ved returnering opfordres Køber til at bruge PostNord Pakkeshop eller GLS Pakkeshop (hvis leveret med disse), men ikke med alternative pakkedistributører. Ved at bruge PostNord og GLS Pakkeshop er det nemlig muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under forsendelse.
Husk derfor venligst altid at sende returvarer som pakke med pakkelabel af 2 årsager. Pakken kan spores via track and trace på www.postdanmark.dk og pakkens værdi erstattes ved bortkomst iht. Post Danmarks regler herfor. Husk det er dit ansvar at returvaren kommer helt frem til vores adresse.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav nægtes modtaget.
Fortrydelsesretten kan endvidere igangsættes ved, at Køber nægter modtagelse af pakken eller blot ved returnering til

BallonService
Øverødvej 88
2840 Holte

13. Modtagelse nægtet: 
Ved nægtet modtagelse henstiller vi til, at Køber oplyser os om det. Da varen af og til sendes direkte fra vores leverandør, vil nægtet modtagelse betyde, at den går retur til leverandøren igen. Dette er ikke korrekt – varen skal til vores adresse. Det vil derfor lette processen, at få oplysningen om den nægtede modtagelse.
Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

VIGTIGT: Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.
Fortrydelsesretten gælder ikke for varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Refusion:
I tilfælde af aftalt prisafslag, returvarer eller varer, der afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis tilbagebetaling af købesummen. Refusion sker altid ved overførsel til det betalingskort eller konto, som blev brugt ved købet.

15.  Bestilling – sådan bestiller du
Bestilling sker via mail peter@ballonservice.dk Firma oplysninger, adresse, tlf. og cvr.nr. oplyses ved bestilling.
Kort efter bestilling modtager du en ordrebekræftelse på dit bestinling pr. mail.

16. Persondatapolik
Dataansvarlig er Gert Pedersen.
Vi indsamler følgende oplysninger, for at kunne opnå levering af produkter og verificering af Køber: E-mail, for- og efternavn, adresse, post nr, by og telefon nummer.
Oplysningerne opbevares i 5 år for at leve op til regnskabslovens regler.
Personoplysninger transmitteres og opbevares ikke krypteret.
Oplysningerne videregives/sælges aldrig til tredjemand.
Købers kontooplysninger registreres ikke.
Personfølsomme oplysninger registreres ikke.
Der anvendes ikke logstatistik og cookies.
Vedr. cookies – I Internet Explorer slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> “Slet cookies”
Som registreret hos CTI Party ApS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: adm@ctiparty.dk

17. Land
Vi leverer også varer til Sverige
Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til BallonService via vores kontakt formular
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk
Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her –EUROPA – ODR – EU KLAGE RET

Handelsbetingelserne er senest opdateret 14-02-2018